Al onze (bedrijfs)deelnemers hebben onderstaande intentieverklaring onderschreven.

 

De doelstelling van de community is het stimuleren van de lokale economie, onderlinge samenwerking en duurzame bedrijfsvoering binnen de mogelijkheden van ieder bedrijf/organisatie: besteden met impact!

Door deel te nemen aan Knooppunt Zeist onderschrijf ik als ondernemer de volgende intenties:

Gemeenschap (community Knooppunt Zeist)

 • Ik streef er naar het netwerk, de community, te laten groeien met deelnemers die passen bij deze intentieverklaring.
 • In de community geldt de onderlinge afspraak van korte onderlinge betaaltermijnen (zowel in de lokale munt als in de reguliere munt); in principe is deze gelijk na ontvangst van de factuur; dit draagt bij aan meer geldcirculatie en daarmee waardecreatie voor de gemeenschap.
 • Deelnemers blijven samen verantwoordelijk voor de onderling gemaakte zakelijke afspraken en de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.
 • Ik streef er naar de circulaire munt te laten circuleren. Bij een onverhoopt te groot overschot wordt naar een oplossing gezocht binnen het netwerk. Bij uitzondering kan ik na een bepaalde wachttijd tegen een beperkte vergoeding met de lokale munt euro’s aankopen.
 • De circulaire munt van Zeist maakt deel uit van Circuit Nederland. Daar zijn ook andere lokale munten bij aangesloten. Mijn tegoed kan ik ook daar besteden. Wel bij voorkeur eerst lokaal.

Persoonlijke ontwikkeling (people)

 • Ik wil op duurzame wijze rekening houden met de belangen van klanten, medewerkers en leveranciers en andere belanghebbenden bij het realiseren van mijn visie en daar transparant over zijn.
 • Ik wil mensen, middelen en methoden op duurzame wijze op elkaar afstemmen.

Dagelijks proces (planet)

 • Ik wil aangeven hoe de visie op duurzame wijze gerealiseerd kan worden met respect voor mens, milieu en maatschappij.
 • Ik wil duurzame beteringen doorvoeren ongeacht door wie het wordt ingebracht, met oog voor betrokkenen.

Bedrijfsontwikkeling (prosperity)

 • Ik wil een lange termijnvisie en bestaansrecht van de organisatie die vanzelfsprekend op duurzaamheid is gebaseerd.
 • Ik wil aantonen hoe ik op duurzame wijze mijn doelen realiseer.

De intenties maak ik onder meer concreet door deel te nemen in de community, binnen de mogelijkheden, door actieve participatie.

 

Door deelname aan Knooppunt Zeist met de Zeister Knoop als munt (=het openen van een rekening) onderschrijf ik deze intentieverklaring en verklaar ik hiermee akkoord te zijn en ik zal me hier aan houden.


help with writing college essays